Pozvánka na Valnou hromadu Společenstva kominíků ČR

Tato akce je pouze pro členy Společenstva kominíků ČR - přihlášky na VH a doprovodné akce od nečlenů SKČR budou vyřazeny z evidence

Vážené kolegyně, kolegové

Dovolte mi abych Vás pozval na jednání naší Valné hromady vrcholného orgánu SKČR
Termín konání  :           26.srpna 2021
Místo konání       :         Konferenční sál hotelu Skalský dvůr
obec Lísek 52 u Bystřice nad Perštejnem
okres Žďár nad Sázavou
                                      Valná hromada je plánována jako jednodenní, s odpoledním odborným seminářem
                                      V hotelu bude pro zájemce možnost ubytování den před valnou hromadou se společným večerním posezením

help
Program Valné hromady (sněmu)
                                                                                  Veřejná část                                                                                      
08:00 09:30  Prezence účastníků
09:30 10:30  Zahájení jednání - vystoupení prezidenta SKČR, vystoupení hostů                                                        
10:30 10:45  Předání vyznamenání oceněným kolegům
11:00 12:30  Oběd pro hosty VH a vystavovatele
                                                                                Neveřejná část                                                                                   
11:00 11:15  Volba členů mandátové, návrhové a volební komise a řídícího sněmu                                                    
11:15 12:30  Zpráva o činnosti Rady SKČR, a zpráva o činnosti Znalecké a rozhodčí komise
 Výsledek hospodaření za rok 2020
 Zpráva revizní komise
 Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh výše členského příspěvku r.2022
 Přijetí (schválení) usnesení
 ukončení Valné hromady
12:30 13:30             Oběd
                                                                             Odborný seminář                                                                                 
13:30 13:50  Statistika závad spalinových cest
13:50 16:30
 Publikace pro autorizované inženýry a techniky činné ve výstavbě, příslušníky HZS ČR a kominíky: 
 KOMÍNY - NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ, UVÁDĚNÍ DO PROVOZU,PROVOZ A ÚDRŽBA
 Lektoři: autoři publikace - ČKAIT, HZS ČR, SKČR

Ing. Jaroslav Schön - prezident Společenstva kominíků ČR

Jak se na VH dostanete: Souřadnice GPS: 49°33'53.233"N, 16°10'43.612"E

Ve směru od Prahy - po dálnici D1 do Velkého Beranova (sjezd na 119. km), dále do Žďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě
a pokračovat po silnici č. 19 směrem na Bystřici nad Pernštejnem. Asi 2 km za obcí Rovné odbočit vlevo, směr Lísek,
a po 2,5 km jízdy lesem stanete před hotelem.

Ve směru od Brna - Kuřim, Tišnov, Nedvědice, Ujčov, Štěpánov nad Svratkou a dále po silnici č. 19 směrem na Nové Město na Moravě.
Asi 6 km za Bystřicí nad Pernštejnem odbočit vpravo, směr Lísek, a po 2,5 km jízdy lesem stanete před hotelem.

Ve směru od Svitav - Polička, Jimramov, Dalečín, Bystřice nad Perštejnem dále směr Nové město na Morfavě po silnici č. 19.
Asi 6 km za Bystřicí nad Pernštejnem odbočit vpravo, směr Lísek,a po 2,5 km jízdy lesem stanete před hotelem.

Ve směru od Velkého Meziříčí - Křižanov, Strážek, Dolní Rožínka, Rozsochy, směr vlakové nádraží a asi 1 km za železničním přejezdem
projet rovně křižovatkou a po 2,5 km jízdy lesem stanete před hotelem.

   m a p a

Zpět

Ing. Kalenda Zdeněk (c) 2021                aktualizace: 26.07.2021       email: info@skcr-statistika.cz